Haus Sachsen

Overstigerboligen huset i tidligere tider sjefen ved Haus Sachsen gruve. Bygningen utstråler den posisjonen som overstigeren hadde i form av å være høyere betjent på Sølvverket. Bygningen er innvendig modernisert for å kunne hus arrangementer.

  • Hus med nordlys (Foto/Photo)
    1/1
    Norsk Bergverksmuseum/C. Berg.

Man kan arrangere:

  • Jubileum
  • Dåp
  • Konfirmasjon
  • Møte​/konferanse
  • Festmiddag

Leie skjer kun med ansvarlig arrangør tilstede. Norsk Bergverksmuseum har inngått samarbeidsavtaler med et knippe arrangører. Kunden kan selv velge mellom disse arrangørene. Ta kontakt med museet for ytterligere info.


Fakta

Sentralt i Gruveåsen ligger Haus Sachsen gruve med et svært godt bevart bygningsmiljø fra 1860/70- årene. Gruva ble funnet i 1629 og er oppkalt etter fyrsteslekten i kurfyrstedømmet Sachsen hvor mange innvandrede bergmenn kom fra. Her finnes overstigerboligen (bolig for gruvesjefen) med tilhørende stabbur, uthus, stall og vognskjul. I tillegg er det smie, sakkerhus, kahus, hestegjøppel og hjulstue.

For booking eller spørsmål:

Ta kontakt med oss på:

Epost: post@bvm.no eller telefon +47 919 13 200