Oppdagelsen av Jotunfjeldene. En reise inn i geologien metamorfe verden.

En temporær utstilling av kunstner Hanne Åmli.


Om prosjektet og utstillingen

Hvorfor er det fjell på jorden? Spørsmålet har vært stilt av forskere i århundrer. I 1820 ble Jotunfjellene offisielt oppdaget og registrert gjennom en ekspedisjon som inkluderte fjellklatring, karttegning og akvarellmaling. De geologiske beskrivelsene skulle gi informasjon om jordens oppbygging.

To hundre år senere lærer forskere ved Universitetet i Bergen stadig mer om hvordan fjellkjedene har oppstått. I bergartene som omgir oss, kan geologer se spor etter prosesser som foregitt for flere millioner år siden. Men det kan være vanskelig å forstå de enorme kreftene som har skapt gjellene og som flytter kontinenter. Hvordan kan vi som mennesker ha begreper om endring som tar millioner av år? 

I et prosjekt som beveger seg mellom geologisk forskning og kunstens uttrykk, inspirerer fagfeltene hverandre til å skildre fjellenes skapelse. Oppdagerne av Jotunheimen tok i bruk akvarellblokken til å skrivet et ukjent landskap. I denne utstillingen gir maleriene en visuell inngangsport til de oppdagelsene geologer forsker på i dag.

Utstillingen feirer kartlegging av Jotunheimen som var for 200 år siden. Prosjektet er et samarbeid med geologene Håkon Fossen fra Universitetet i Bergen, forsker og geolog Henrik H. Svendsen fra Universitetet i Oslo. Geolog Gurli Meyer, forsker og leder for fastfjellsgeologi ved Norges geologiske undersøkelse har også bidratt med informasjon om de geologiske prosessene i danningen av Jotunheimen.

Oljemaleriene tematiserer ulike aspekter ved geologien som masseutryddelser – vulkanutbrudd etc. som skapte geologiske lag. Dette er gjengitt med mye farger. Bildene vider fra bergartene sett gjennom mikroskop til mer kunstneriske fremstillinger av fjellandskapet. Tekstene er skrevet i samarbeid med geologer.

For mer om prosjektet og utstillingen se:

https://hanneamli.com/Project-Oppdagelsen