Viktig info Covid-19 Sølvgruvene

På grunn av COVID-19 og smittevernshensyn er det kun mulig å besøke Kongens gruve på bestilling. Forespørsler sendes til post@bvm.no. For å kunne overholde smittevernreglene forholder vi oss til en hver tid til anbefalte eller påbudte retningslinjer fra myndighetene. Dette betyr at det er en maksimalgrense med besøkende vi kan ha med i gruva, den vil kunne endre seg. Ved bestilling trenges kontaktinfo på besøkende for smittesporing. Se ellers FHIs råd om godt smittevern. 

Priser ved gruppebestilling:

Voksen

230,-

 

Student/honnør

155,-

 

Barn/under 16 år

120,-

 

Minstepris helg/kveld

6900,-


Minstepris dagtid uke (kl. 08.00 til 16.00)

4600,-