Hopp til hovedinnhold

src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/0136LRR1v1o6?dimension=1200x1200"/>

Med oldefar i gruva

Det er bare den siste delen av Kongsberg Sølvverks driftstid hvor fotografi var en tilgjengelig teknologi for dokumentasjon. De fotografiene vi har viser hovedsakelig menn i sitt arbeid og deres liv nede i gruvene, på smeltehytta, eller i sakkerhusene. Det at vi har disse bildene er et vindu inn i en annen tid, men til tross for at Kongsberg Sølvverk var det største norske bergverket gjennom tidene, så er fotomaterialet begrenset. Dette gjelder, både i antall foto, men også i forhold til de menneskene og situasjonene er avbildet. Hvor er alle kvinnene som også var en del av bergverkssamfunnet? Når man ser slike historiske foto så burde man også reflektere over dem som ikke er med, eller situasjoner som ikke var egnet for fotografering. Fotoutstillingen «Med oldefar i gruva» er en dokumentasjon på det maskuline samfunnet fra tidlig 1900-tallet.     

src="https://dms-cf-08.dimu.org/image/0136LRR1v1o2?dimension=1200x1200"/>

Saggrenda

 • 1/8
  Mannskaper ved inngangen til Christian 7. stoll i Saggrenda. 1. Hjalmar Ormåsen 2. Helge Olsrud 3. Nils Sommerstad 4. Torgeir Haugen 5. Nils Løvlid 6. Ukjent 7. Aksel Grimnes 8. Karl Stenbeck 9. Johan Thorsdalen 10. Halvdan Syvertsen 11. Petter A. Braaten 12. Ukjent 13. Analius Nilsen 14. Hans Wiermyr 15. Johan Spiten 16. Timand Stengelsrud 17. Nils Tveiten 18. Ukjent 19. Anders Aaamodt 20. Martin Myhra 21. Hans Svendsrud 22. Ukjent 23. Jacob Ormåsen 24. Ole O. Langkjend 25. Hans Gulli 26. Kristian Bergtun 27. Olaf Andersen 28. Einar Lindås 29. Petter Ristvedt 30. Søren Gråthen 31. Karl Omholt 32. Gustav Gravningen 33. Karl Hagen 34. Thorvald Tomta 35. Ingvald Nilsen 36. Gustav A. Løver 37. Hans Aamodt 38. Ludvig Bauer 39. Fritjov Evju 40. Ragnvald Paulsen 41. Theodor Verp 42. Peder Lybeck 43. Halvor Bøhagen 44. Hjalmar Østby 45. Andreas Såtvedthagen 46. Anders N. Andersen 47. Asbjørn Spiten 48. Alf Haugen 49. Hans O. Haukelid 50. Kristian Simensen 51. Ukjent 52. Mauritz Apeland 53. Bjørn Helgesen 54. Hans Hardangen 55. Oscar Saga 56. Johannes Rørås 57. Sigvart Omholt 58. Bjarne Næss 59. Jørgen Langård 60. Karl Tørseth 61. Sigurd Hvamb 62. Edvard Øia 63. Syvert Andersen Foto: Anders Andersen(Sunmann) ca. 1935
 • 2/8
  Persontog ved inngangen til Christian 7. stoll i Saggrenda. 1. Martin Hardangen (Bråten) f. 1881 2. Martinius Olsrud f. 1854 3. Helge Olsrud f. 1886 4. Kittil Sandnes f. 1872 5. Ukjent 6. Jacob Teigen f. 1878 7. Kristian M. Myhra f. 1887 8. Hjalmar Grosvold f. 1891 9. Thorvald Hedenstad f. 1890 10. Johan Thorsdalen f. 1888 11. Ukjent 12. Oscar Saga f. 1889 13. Ukjent 14. Hans Bø f. 1882 15. Ludvig Lybek f. 1894 16. Olaus H. Thorsdalen 17. Arnt Hedenstad f. 1894 18. Ukjent 19. Ukjent 20. Ukjent 21. Hans Gulli 22 Haugen (stiger) 23. Einar Finnebråten f. 1891 24. Ukjent 25. Thorvald Haugen f. 1890 26. Christian Hvila f. 1863 27. Ukjent 28. Ukjent 29. Ukjent 30. Ukjent 31. Ukjent 32. Ukjent 33. Hans Jacob Hedenstad f. 1868 34. Olaus M. Antonsen f. 1869 35. Hvamb 36. Edvard Ellingsen f. 1863 Foto: Henrik Dahl, 1914
 • 3/8
  Malmtog ved sjeidehuset i Saggrenda. Foto: Jørgensen, 1939
 • 4/8
  Uholdig stein tømmes på berghallen i Saggrenda. Foto: Eidem, ca 1940.
 • 5/8
  Persontog ved inngangen til Christian 7.stoll i Saggrenda. Foto: Jørgensen, 1915.
 • 6/8
  Malmtransport med hest og vogn ved inngangen til Christian 7. stoll I Saggrenda. Foto: Thorèn 1889
 • 7/8
  Persontog ved inngangen til Christian 7.stoll i Saggrenda. Av og til måtte lokfører ut for å jage vekk kuer som sto foran inngangen. Trekken fra gruva minsket flueplagen på varme sommerdager. Foto: Norsk Telegrambyrå, 1955.
 • 8/8
  Sølvverksarbeidere på dresin ved inngangen til Christian 7. stoll i Saggrenda. Foto: P. Sommerstad, før 1917.
src="https://dms-cf-03.dimu.org/image/0136LRR1v1wn?dimension=1200x1200"/>

Kongens gruve

 • 1/22
  Johan Spiten utfører skinnereparasjon, antagelig i Kongens gruve. Foto: Edvard Eriksen ca. 1940
 • 2/22
  Undersøkelse av malmstykke i Kongens gruve. Fra venstre Bjarne Sanness, Karl Omholdt, ukjent. Foto: Eidem ca. 1940
 • 3/22
  Sølvverksarbeidere på dresiner utenfor kompressorrommet i Kongens gruve. Vogna til høyre ble trukket av hester - se foto av hesten som kommer ut av Christian 7. stoll. Foto: Ukjent
 • 4/22
  Kompressorrommet 2012. Foto: Christian Berg C. Berg/Norsk Bergverksmuseum
 • 5/22
  Karl Hagen i magasinstrosse ved etasje 684 meter i Kongens gruve. Foto: Edvard Eriksen ca. 1929
 • 6/22
  Stiger Helge Olsrud undersøker sølvførende gang på etasje 820 meter i Kongens gruve. Foto: Edvard Eriksen ca. 1929
 • 7/22
  Reidar Såtvedthagen til venstre og Johan Spiten borer med søylebormaskiner. Boret måtte dreies fram og tilbake ved hjelp av et håndtak på maskinen. Foto: Ukjent
 • 8/22
  Demontering av elektriske komponenter. Alt som kunne omsettes ble demontert og fraktet ut i forbindelse med nedleggelsen. Foto: Øyvinn Kværna, 1956
 • 9/22
  Gustav Myhra kjører heismaskinen i Kongens gruve. Foto: Edvard Eriksen, ca. 1925
 • 10/22
  Ved hovedsjakta i Kongens gruve (stollnivå). Fra venstre: Gustav Weamyr, Asbjørn Spiten, Hans Gulli, Kristian Madsen Myhra, Bjarne Sanness, Paul Kongsgården, ukjent. I heisen fra venstre: Oskar Lurås senior, Ingvar Sagvolden (sittende), Gustav A. Løver. Foto: Edvard Eriksen ca. 1929
 • 11/22
  Hovedsjakta 2012. Foto: Christian Berg
 • 12/22
  Kraftstasjonen i Kongens gruve. Bildet er sannsynligvis tatt i forbindelse med innstalleringen. Foto: Ukjent, men ble gitt til museet av firma A/S EGA i Oslo i 1978. Ca. 1909
 • 13/22
  Opplasting av malm. Foto: Ukjent ca. 1940
 • 14/22
  Matpause i et av "oppholdene" i kongens gruve. Fra venstre: Aksel Grimnes, Ingvar Sagvolden, Karl Muggerud, Petter Ristvedt, ukjent, Hans Gulli, Torvald Haugen, Kristian Madsen Myhra, ukjent. Foto: Edvard Eriksen, ca. 1929
 • 15/22
  Til høyre Sverre Thorsdalen og to bergskoleelever tar matpause i "stigeroppholdet" i Kongens gruve. Foto: Øyvinn Kværna, mars 1956
 • 16/22
  Samme sted 2012. Foto: Christian Berg
 • 17/22
  Matpause i et av "oppholdene" i Kongens gruve. Fra venstre: Magnus Omholdt, Jacob Medalen, Max Myhra, Erling Medalen, Reidar Såtvedthagen, ukjent, Johan Spiten. Foto: Eidem ca. 1940
 • 18/22
  Malmtoget ved pensen til "Skråplanet" i Christian 7. stoll. Olav Olsrud (til venstre) og Peder Løcka. Foto: Ukjent
 • 19/22
 • 20/22
 • 21/22
 • 22/22
  Sjaktarbeider Kristian M. Myhra i Kongens gruve. Foto: Ukjent
src="https://dms-cf-10.dimu.org/image/0136LRR1ugmc?dimension=1200x1200"/>

Fahrkunsten

 • 1/5
  Fahrkunsten i Kongens gruve. Foto: Edvard Eriksen ca. 1930
 • 2/5
  Stiger Petter Braaten betjener vannsøylemaskinen som drev fahrkunsten i Kongens gruve. Foto: Norsk Telegrambyrå, 1955
 • 3/5
 • 4/5
  Fahrkunsten i Kongens gruve. Foto: Halvor Rock Løver, ca. 1993
 • 5/5
  Forflytting i fahrkunsten. Foto: Gladtvedt, Norsk Film 1930-årene
src="https://dms-cf-03.dimu.org/image/0136LRR1ugma?dimension=1200x1200"/>

Borsmia

 • 1/5
  Borsmia i Kongens gruve: Foto: Øyvinn Kværna, 1956
 • 2/5
  Borsmia i Kongens gruve. Foto: Ukjent
 • 3/5
  Smed Søren Gråthen. Foto: Ukjent ca. 1935
 • 4/5
  Smed Søren Gråthen (til venstre) og Thorvald Hedenstad. Foto: Ukjent
 • 5/5
  Borsmia 2012. Foto Christian Berg
src="https://dms-cf-01.dimu.org/image/0136LRR1ugTr?dimension=1200x1200"/>

Haus Sachsen

 • 1/13
  Maskinboring med knemater. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 2/13
  Trykkluftdrevet kaste/lastemaskin ble brukt noen steder i de siste årene. Ellers var lasting, kalt "sauring", manuelt arbeid gjennom hele Sølvverkets historie. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 3/13
  En av de siste sprengningene ved Kongsberg Sølvverk. To bergskoleelever står på ei stilling og lader. Foto: Øyvinn Kværna, 1956
 • 4/13
  Heiskjører Thorvald Tomta. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 5/13
  Heisrommet 2012. Foto: Christian Berg
 • 6/13
  Stiger Bjørn Braaten til venstre og Bernt Åmodt tar seg en pust i bakken. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 7/13
  Johan Hagen henter dynamitt. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 8/13
  Den siste malmen i Haus Sachsen gruve ble tatt ut på 566 meters dyp. Kolbjørn Kleven fyller vaggen for deretter å skyve den bort til malmheisen i hovedsjakta. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 9/13
  Kolbjørn Kleven gir signal til heiskjører Thorvald Tomta, og sender tønna opp. foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 10/13
  Kolbjørn Kleven på vei ned i dypet. Legg merke til at han står på kanten av tønna og holder seg i heislina. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 11/13
  Heisesjakt 2012. Foto: Christian Berg
 • 12/13
  Anders Tonby fyller malm i vagger for utkjøring til sjeidehuset i Saggrenda. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 13/13
  Heisesjakt og vogn i Haus Sachsen gruve. Foto: P. Schei, 1898
src="https://dms-cf-08.dimu.org/image/0136LRR1ugPV?dimension=1200x1200"/>

Gottes Hülfe in der Noth

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
  Heismaskinen i gottes Hülfe in der Noth gruve. Foto: Øyvinn Kværna 1956
 • 4/5
  Heisrommet i Gottes Hülfe in der Noth 2012. Foto: Christian Berg
 • 5/5
  Fra venstre: Bernt Åmodt, en bergskoleelev og Hans Wiermyhr i heisen på vei ned i Gottes Hülfe in der Noth gruve. Foto: Øyvinn Kværna 1956
src="https://dms-cf-02.dimu.org/image/0136LRR1v1iY?dimension=1200x1200"/>

Samuel gruve

 • 1/24
  Luftkompressor i Samuel gruve. Ved maskinen maskinstiger Kittil H. Sandnæs. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 2/24
  Heismaskin på nivå 295 meter i Samuel gruve. Fotografen står til venstre i bildet. Foto: Wilhelmine "Mimi" Johnson Høst
 • 3/24
  Malmtoget ved inngangen til Underbergstollen. Foto: Jenny Arnesen, 1914
 • 4/24
  Luftkompressor i Samuel gruve(ved stollnivå). Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 5/24
  Heismaskin ved stollnivå i Samuel gruve. Foto: Jørgensen, ca.1915
 • 6/24
  Heisrommet 2012. Foto: Christian Berg
 • 7/24
  Luftkompressor ved stollnivå i Samuel gruve. Foto: Jørgensen, ca.1915
 • 8/24
  Kompressorrommet 2012. Foto: Christian Berg
 • 9/24
  Håndboring i Samuel gruve på nivå 295 meter. Til høyre Fritjov Evju. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 10/24
  Håndboring på sølvgang i Samuel gruve ved nivå 260 meter. Fra venstre: Kristen Roe, Johan Spiten og Kittil Lislerud. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 11/24
  Håndboring med engelskmannsklusse. Det vil si at arbeideren har ei reim rundt håndleddet. Reima er festet til feiselen med ei snor. Dette gjør det lettere å bore oppover(slå engelskmann). Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 12/24
  Malmheis ved stollnivå i Samuel gruve. Foto: Jørgensen, ca.1915
 • 13/24
 • 14/24
 • 15/24
  Samuel gruve 2012. Foto: Christian Berg
 • 16/24
  Håndboring i Samuel gruve på nivå 370 meter. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 17/24
  Maskinboring ved stollnivå i Samuel gruve. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 18/24
  Malmen tappes fra ei fyllkasse i Samuel gruve. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 19/24
  Utsjeiding av sølv i Samuel gruve på nivå 295 meter. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 20/24
  Fra et av «oppholdene» i Samuel gruve. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 21/24
  Ved sporveksel i Underbergstollen rett før Blygangen gruve. Fotografen sitter til høyre i bildet. Foto: Wilhelmine «Mimi» Johnson Høst, 1911
 • 22/24
  Lastebil som ble brukt til malmtransport fra Underbergstollen til pukkverket i Saggrenda. Foto: Ukjent ca. 1915
 • 23/24
  Persontog ved inngangen til Underbergstollen. Foto: Jørgensen, ca.1915
 • 24/24
  Ved inngangen til Underbergstollen. Bildet er tatt i anledning gjennomslaget mellom Samuel og Kongens gruve i 1922. Foto: Ukjent, 1922
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1