Årsmøte 2021 i Sølvverkets venner

  • Sølvverkets venner (Foto/Photo)

Sølvverkets venner avholder årsmøte 9.3.2021 kl. 19 på Kvarten på Norsk Bergverksmuseum. Det vil komme mer informasjon om møtet når det nærmer seg.