Vedtekter og styret

Styret

Styret for Norsk Bergverksmuseum, perioden 2020-2023

Oppnevnt av Kulturdepartementet:
Helge Evju, styreleder (2016-2023)

Styremedlemmer:
Frank Norvik (2018-2021)
Wivi-Ann Bamrud (2014-2021)
Lene Walle (2014-2021)
Gro Sel Tveito (2018-2021)

Varamedlemmer:
Leif Dybing (2014-2021)
Hilde Solheim (2018-2021)

Oppnevnt av Sølvverkets Venner:
Stein Weber (2020-2021)

Varamedlem:
Odd Arne Helleberg (2020-2021)

Oppnevnt av Norsk Bergverksmuseums ansatte:
Bent Erik Embergsrud (2021-2022)

Varamedlem:
Christian Berg (2021-2022)

Vedtekter

Museets vedtekter er fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. mars 1989, med endringer godkjent av Kirke- og kulturdepartementet 7. juni 1990, av Kulturdepartementet 29. mai 1992 og 2. juli 1997 og Lotteri- og stiftelsestilsynet 17. september 2012.