Hopp til hovedinnhold

Vedtekter og styret

Styret for Norsk Bergverksmuseum, 2022-2025

Oppnevnt av Kulturdepartementet:
Laila Gustavsen, styreleder (2024-2027)

Styremedlemmer:
Anne Aune
Hilde Charlotte Solheim
Terje Bråthen
Gaute Lenvik

Varamedlemmer:
Sven-Roald Nystø
Anne Cathrine W. Gjestemoen

Oppnevnt av Sølvverkets Venner:
Wenche Grinderud

Varamedlem: 
Morten Jemtegaard

Oppnevnt av Norsk Bergverksmuseums ansatte:
Christian Berg (2023-2024)

Vamedlem:
Bent Erik Embergsrud (2023-2024)

Vedtekter

Museets vedtekter er fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. mars 1989, med endringer godkjent av Kirke- og kulturdepartementet 7. juni 1990, av Kulturdepartementet 29. mai 1992 og 2. juli 1997 og Lotteri- og stiftelsestilsynet 17. september 2012.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1