Hopp til hovedinnhold

Museumshistorie

På Norsk Bergverksmuseum møtes kultur- og naturhistorie på våre tre formidlingsarenaer.

I Sølvgruvene  tar vi med oss publikum inn i fjellet og på Museet i Smeltehytta formidles Kongsberg historien gjennom kulturhistoriske gjenstander og mineralsamlingen med det unike trådsølvet. I museets nyeste tilskudd, Geolaben, satser vi på moderne formidling av naturvitenskap og teknologi til unge mennesker. Her arrangeres lærerike aktiviteter for hele familien, med skaperverksted og labaktiviteter.

 Vi forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger, Norges Banks myntverkssamling, Kongsberg industrihistoriske samling og Kongsberg skimuseum. I tillegg har museet nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien. Våre samlinger, utstillinger og lokasjoner tilknyttet Sølvverkets historie, mynt- og medaljeproduksjon, skihistorie og nyere industrihistorie tematiserer Kongsbergs historie som også flettes inn i større nasjonale og internasjonale fortellinger.

Kongsberg Sølvverk

  • Smeltehytta i bruk.
    1/1
    Smeltehytta i drift på 1890-tallet. Norsk Bergverksmuseum/ ukjent

Høsten 1623 ble et nytt sølvverk grunnlagt i Sandsvær av stattholder Jens Juel, etter et lovende sølvfunn gjort av to gjeterbarn samme sommer. Kong Christian 4. fikk de gode nyhetene i november 1623 og grunnla bergstaden Kongsberg våren 1624. Med tiden skulle Sølvverket bli Norges største bedrift og bergstaden landets nest største by. Da det siste sølvet ble smeltet i 1958, var det slutten på 335 år med bergverksdrift på Kongsberg. Totalt ble det utvunnet 1350 tonn rent sølv.  

Etter 335 år med gruvedrift står kulturmiljøet etter Kongsberg Sølvverk igjen med daganlegg i Gruveåsen og sentrum. I Gruveåsen finnes det mange spor etter drifta, enten i form av bygningsrester, berghalder eller de omtrent 1000 dagåpninger av gruver, skjerp og stoller.

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum regner sin opprinnelse til en kongelig resolusjon av 15. mars 1841, som innvilger opprettelse av en mineralssamling og en boksamling ved Kongsberg Sølvverk. I 1938 ble det bestemt å etablere et sølvverksmuseum. Utstillinger ble bygd opp i den nedlagte smeltehytta med basis i de gamle samlingene av sølvstuffer og gjenstander, supplert med nyinnsamlete gjenstander fra gruver og verksteder. Sølvverksmuseet åpnet for publikum i 1945.

  • 1/1
    Norsk Bergverksmuseum/ Ukjent

Den Kongelige Mynt har hatt utstilling i museet siden 1948. Kongsberg skimuseum åpnet for publikum i 1987, og utstillingen om Kongsberg Våpenfabrikk i år 2000. Museet overtok forvaltningsansvar for Norges Banks myntverkssamling i 2003.

Kilder: Bjørn Ivar Berg, "Norsk Bergverksmuseums historie" i Kongsberg og Sandvær Historielag 25 år.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1