Sølvgruvene - gutter på tur (Foto/Photo)

Sølvgruvene

I Saggrenda, 8 km. utenfor Kongsberg (retning Haugesund), ligger inngangen til Sølvgruvene. Herfra går det i sommersesongen tog inn i fjellet til Kongens gruve, som er Norsk Bergverksmuseums besøksgruve. Sammen med en guide kan man oppleve den spennende historien til Norges største bergverk gjennom tidene.

Gruvetoget på vei ut av mundlochet. (Foto/Photo)Omvisning i heisrommet (Foto/Photo)Omvisning med en familie i gruva (Foto/Photo)Gutter på omvisning i maskinrommet (Foto/Photo)Gutter på Montania-loket (Foto/Photo)

Omvisning i gruva

Daglige avganger fra 18. mai til 31. august. 

Mann med karbidlykt i Gottes Hulfe in der noth (Foto/Photo)

Gruvesafari

Gottes Hülfe in der Noth