Hopp til hovedinnhold

Skole og barnehage

Gjennom museets undervisningstilbud ønsker vi å skape interesse blant barn og ungdom for byens historie med hovedvekt på Kongsberg Sølvverk, byens industri-, sosial- og kulturhistorie samt geologi og naturvitenskap.

Vi tilbyr undervisning både gjennom Den Kulturelle Skolesekken og til klasser som ønsker å legge en klassetur til oss. 

Gjennom deltagelse og interaksjon skal elevene få kunnskap om og innsikt i museets temaområder. Vi skal jobbe ut fra et dialogbasert og konstruktivistisk læringssyn, hvor læring oppstår i samspill mellom elever og omgivelser. 

Undervisningen blir tilpasset elevens utvikling og mestringsnivå, hvor barnas eget initiativ også er sentralt. Museet vil være en opplevelses- og læringsarena som formidler dette på en fremtidsrettet og relevant måte til barn og unge. 

Et besøk vil ofte bestå av en blanding av formell læring med et definert formål og uformell læring som drives av frivillighet og egen interesse. Uformell læring skjer utilsiktet og arenaer som utstillinger eller omvisninger er spesielt godt egnet for denne type læring. Museets egenart, utstillinger, installasjoner og ansattes kompetanse, gir viktige læringserfaringer som bygger opp under og treffer ulike elever med ulike bakgrunner. 

Vi skal bidra til å styrke barnas kompetanse gjennom samhandling, kollektiv problemløsning og refleksjon. Med læreplanene i samfunnsfag og naturfag, tverrfaglige mål som livsmestring og teknologi ønsker vi å etablere et nytenkende og fremtidsrettet formidlingsprogram. 

  • 1/1
    Skolebrosjyre 2024

For booking og spørsmål

ta kontakt med oss på:

Epost: post@bvm.no eller telefon +47 919 13 200

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1