Hopp til hovedinnhold

Ungdomsskole

Vårt pedagogiske tilbud til elever på ungdomsskolen er tredelt:
Første del er vulkaner, jordskjelv og metallene vi omgir oss med - hvordan påvirker geologi oss? Andre del er metaller, bærekraft og medborgerskap. Tredje del er lærerike aktivitetsstasjoner på Geolaben.

Vulkaner, jordskjelv og metallene vi omgir oss med - hvordan påvirker geologi oss? Jorden har endret seg gjennom tidene, og er i stadig endring. I dette tilbudet ser vi på hvordan jordskjelv og vulkaner oppstår, og hvordan dette igjen er med på å danne bergarter,  mineraler og metaller. Vi ser nærmere på noen typiske bruksgjenstander vi bruker og omgir oss med og hvilke metaller/ mineraler de inneholder. For å skaffe disse sentrale bestanddelene må de utvinnes fra fjellet - det kalles bergverksdrift. Utvinning av naturressurser kan derimot ha store miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser. Gjennom dialog og diskusjon forsøker vi å belyse ulike aspekter og synspunkter om gruvedrift, miljø, behovet for metaller i elektronikk og konflikter i verden.

Metaller, bærekraft og medborgerskap. Sammen kartlegger vi egne forbruksvalg: er forbruksmønsteret mitt bærekraftig? Hvor mye metall finnes det i elektronikken vi omgir oss med? Kan vi som enkeltmennesker bidra til endring? Hva kan vi i så fall gjøre? Vi diskuterer temaer som resirkulering, gjenvinning og urban gruvedrift. Vi ser også på hvordan bergverksdrift påvirker og har påvirket et naturområde og menneskene som bor der.

Aktivitetsstasjonene er en form for aktivitetsløype gjennom Geolaben. Her skal elevene bruke rommets installasjoner til å finne svar på spørsmål relatert til geologi og bærekraft. Temaer: Ulike typer bergarter, mineralenes kretsløp og utforske ulike grunnstoffer.

Varighet: 2 timer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1