<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Ungdomsskole

Vårt pedagogiske tilbud til elever på ungdomsskolen er tredelt:
Første del er Geoløypa, andre del er Vulkaner, jordskjelv og metallene vi omgir oss med - hvordan påvirker geologi oss? Og tredje del er Metaller, bærekraft og medborgerskap.

Geoløypa er en aktivitetsløype gjennom Geolaben. Her skal elevene finne hint og ledetråder i rommet. Tema: Jordens lag, bergarter, platetektonikk, landformer og endringer i jorden. Ulike typer stein, identifisere bergarter, mineralenes kretsløp og identifisere mineraler.

Vulkaner, jordskjelv og metallene vi omgir oss med - hvordan påvirker geologi oss?Jorden har endret seg gjennom tidene, og er i stadig endring. I dette tilbudet ser vi på hvordan jordskjelv og vulkaner oppstår, og hvordan dette igjen er med på å danne bergarter,  mineraler og metaller. Vi ser nærmere på noen typiske bruksgjenstander vi bruker og omgir oss med og hvilke metaller/ mineraler de inneholder. For å skaffe disse sentrale bestanddelene må de utvinnes fra fjellet - det kalles bergverksdrift. Utvinning av naturressurser kan derimot ha store miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser. Gjennom dialog og diskusjon forsøker vi å belyse ulike aspekter og synspunkter om gruvedrift, miljø, behovet for metaller i elektronikk og konflikter i verden.

Metaller, bærekraft og medborgerskap. Sammen kartlegger vi egne forbruksvalg: er forbruksmønsteret mitt bærekraftig? Hvor mye metall finnes det i elektronikken vi omgir oss med? Kan vi som enkeltmennesker bidra til endring? Hva kan vi i så fall gjøre? Vi diskuterer temaer som resirkulering, gjenvinning og urban gruvedrift. Vi ser også på hvordan bergverksdrift påvirker og har påvirket et naturområde og menneskene som bor der.

Varighet: 2 timer.