<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Om oss

På Norsk Bergverksmuseum møtes kultur- og naturhistorie. Vi forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger, Norges banks myntverkssamling, Kongsbergs industrihistoriske samling og Kongsbergs skimuseum. I tillegg har museet nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien. Våre samlinger, utstillinger og lokasjoner tilknyttet Sølvverkets historie, mynt- og medaljeproduksjon, skihistorie og nyere industrihistorie tematiserer Kongsbergs historie som også flettes inn i større nasjonale og internasjonale fortellinger.

Museet har i dag to formidlingsarenaer: Museet i Smeltehytta i Kongsberg sentrum og Sølvgruvene og aktivitetsplassen i Saggrenda.