Utstillinger

På Norsk Bergverksmuseum kan du få et innblikk i norsk gruvedrift gjennom 335 år. Utstillingene tar deg tilbake til en tid da Christian den fjerde var konge av Danmark og Norge, og Kongsberg var Norges nest største by.

I tillegg kan du blant annet oppleve verdens største samling av gedigent trådsølv, norske mynter og medaljer fra 1600-tallet og frem til i dag, Krag-Jørgensen geværet og Kongsberg våpenfabrikks historie.

Den omfangsrike premiesamlingen til Kongsbergskiløpere med nærmere 5000 premier, derav 6 olympiske medaljer til sammen 16 verdensmesterskaps-medaljer og en rekke hedersbevisninger.

Temporære utstillinger

Faste utstillinger