Hopp til hovedinnhold

Bergverksnettverket

Bergverksnettverket ble stiftet 19. september 2003 på Nes Verk i Tvedestrand med Norsk Bergverksmuseum som hovedansvarlig museum. Bergverksnettverket skal være et samarbeidsforum hvor hovedmålene er kompetanseheving, effektivisering, bedre ressursutnyttelse og synliggjøring.

Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig driftsstøtte skal delta i utvikling og drift av nasjonale nettverk. I St.meld.nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum, s 73 kan vi blant annet lese at:

Museumsnettverkene skal bidra til at museene blir bedre egnet til å fylle rollene som samfunnsinstitusjoner med et kritisk blikk på egen rolle og virksomhet. Målet er at museene skal utvikle samarbeid og arbeidsdeling, sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse samt utvikle kompetanse og ny kunnskap.

I dag består Bergverksnettverket av 22 museer fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Det nasjonale Bergverksnettverket er et samarbeidsforum for museer som jobber med bergverksrelaterte tema og skal legge til rette for samarbeid mellom museer, styrke den faglige utviklingen ved museene og deling av informasjon. Dette gjøres gjennom samlingspunkter som digitale og fysiske møter, seminarer, kurs og prosjektsamarbeid.

Medlemmer

Svalbard Museum​

Midt-Troms Museum

Museum Nord

Sulitjelma gruvemuseum (Nordlandsmuseet)

Rana Museum (Helgeland Museum)

Orkla Industrimuseum (MiST)

Gudbrandsdalsmusea

Rørosmuseet (MiST)

Nordøsterdalsmuseet (Anno museum)

Stiftelsen Folldal Gruver (Anno museum)

Norsk Kvernsteinsenter

Hadeland bergverksmuseum (Randsfjordmuseene)

Modum Blaafarveværk

Naturhistorisk museum UiO, seksjon for geologi

Norsk Bergverksmuseum

Nord-Jarlsbergsmuseum (Vestfoldmuseene)

Sunnhordaland Museum

Dalane Folkemuseum

Næs Jernverksmuseum

Setesdalsmuseet

Naturmuseum og Botanisk Hage ved Universitetet i Agder

  • 1/1

Ønsker du å vite mer om nettverket? Kontakt oss på:

E-post: post@bvm.no

Telefon: 919 13 200

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1