Hopp til hovedinnhold

Barneskole

Sølvstuffen: et natur- og kulturhistorisk blikk på Kongsberg. Passer for elever i 5. - 7. klasse. Dette pedagogiske tilbudet er nytt for skoleåret 2023/2024 og delt i tre deler. Sølvstuffen inkluderer besøk av museets pedagog på skolen, et museumsbesøk med geologi- og historietema og en tur med gruvetoget inn til Kongens gruve!

Besøk på skolen - En kulturhistorisk vinkling på sølvverkshistorie.

Skolen får besøk av vår museumspedagog som viser objekter, bilder og film og forteller om Kongsberg Sølvverk. Presentasjonen blir levendegjort og konkretisert av ulike rekvisitter og mineraler fra museet. Museumspedagogen legger opp til dialog slik at eleven kan delta i form av spørsmål, kommentarer og forslag til løsninger på gitte problemstillinger. Denne formidlingen skal gi elevene innsikt i Kongsberg Sølvverks og bergstadens historie og forberede elevene på museumsbesøket. 

Varighet: 1 time.

Opplevelsesdag på Norsk Bergverksmuseum.

Dette opplegget er todelt:

Den første delen av opplegget foregår på Geolaben. Gjennom egenaktivitet og utforsking blir elevene bedre kjent med mineralers egenskaper, slik at de lettere kan se forskjell på dem. Vi snakker om hva vi bruker bergarter og mineraler til, og at vi må drive gruvedrift for å få tak i dem. I den forbindelse tar vi også opp problemer knyttet til gruvedrift som forurensning, arbeidsforhold, bærekraft og etikk. Elevene tilegner seg kunnskap om mineraler ved å bruke museets samlinger og gjennom læringsbaserte aktiviteter i Geolaben. 

Elevene får både se og delta i eksperimenter med magnetisme som tema, blant annet skal de separere jernmalm og lære om jordens magnetfelt.

Den andre delen av opplevelsesdagen foregår i de ulike utstillingene og avdelingene på museet. Her blir elevene delt i grupper og sendt ut i museet for å finne spor og ledetråder i en lærerik rebusoppgave!

Denne aktiviteten er tverrfaglig, da elevene lærer om grunnstoffer, mineraler, gjenvinning etc. gjennom rebusaktiviteter på Geolaben og utforsker temaer som teknologi, industrihistorie, verdenskrigene, Kongsbergs rolle i hoppsporten etc. i museets ulike avdelinger.

Vi avslutter med oppsummering og refleksjon i Geolaben.

Varighet: 3 timer.


Besøk i Kongens gruve.

Vi tar toget 2300 meter inn i fjellet til Kongens gruve. Her får elevene blant annet demonstrert Sølvverkets første mannskapsheis, den såkalte fahrkunsten, og får innsikt i ulike sider av driften i gruva og den 335 år lange industrihistorien til Kongsberg Sølvverk.  

Varighet: 2 timer.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1