Hopp til hovedinnhold

Barneskole

Sølvstuffen: et natur- og kulturhistorisk blikk på Kongsberg. Passer for elever i 5. - 7. klasse. Dette pedagogiske tilbudet er delt i fire og inkluderer besøk av museets pedagog på skolen, to museumsbesøk og en gruvetur i Kongens gruve.

Besøk på skolen - En kulturhistorisk vinkling på sølvverkshistorie.

Skolen får besøk av vår museumspedagog som viser objekter, bilder og film og forteller om Kongsberg Sølvverk. Presentasjonen blir levendegjort og konkretisert av ulike gjenstander fra museet. Museumspedagogen legger opp til dialog slik at eleven kan delta i form av spørsmål, kommentarer og forslag til løsninger på gitte problemstillinger. Denne formidlingen skal forberede elevene på museumsbesøket. 

Varighet: 1 time.

Museumsbesøk – Sølvverkets samlinger.

Her skal elevene få mulighet til å lære om og sette seg inn i en bergverksarbeiders arbeidsdag. Hva gjorde egentlig berglegen og hva er en hauer? En bunke med rollekort deles ut blant elevene, som deretter skal dramatisere og filme de ulike yrkene som var nødvendig under bergverksdriften. Vi tar en gjennomgang i sølvverkets samlinger, og avslutter med en videopresentasjon i Geolaben.

Varighet:  2 timer.

Museumsbesøk med geologi som tema.

Gjennom egenaktivitet og utforsking blir elevene bedre kjent med mineralers egenskaper, slik at de lettere kan se forskjell på dem. Vi snakker om hva vi bruker mineralene til, og at vi må drive gruvedrift for å få tak i dem. I den forbindelse tar vi også opp problemer knyttet til gruvedrift som forurensning, arbeidsforhold, bærekraft og etikk. Elevene tilegner seg kunnskap om mineraler ved å bruke museets samlinger og gjennom læringsbaserte aktiviteter i Geolaben. 

Varighet: 3 timer.

Besøk i Kongens gruve.

Vi tar toget 2300 meter inn i fjellet til Kongens gruve. Her får elevene blant annet demonstrert Sølvverkets første mannskapsheis, den såkalte fahrkunsten og får innsikt i driften av gruva. Husker dere hvilke yrker som hadde sin arbeidsdag i gruva og hva de gjorde der? 

Varighet: 2 timer.