Hopp til hovedinnhold

Videregående skole

Vi har to pedagogiske tilbud til videregående skole: Samfunnsfag: Kulturhistorie og industrihistorie (med fokus på Sølvverket) og naturfag/geografi: Geologi og teknologi, hva er sammenhengen?

Historie/samfunnskunnskap: Kulturhistorie og industrihistorie (Sølvverket).

Undervisningen foregår i Sølvverkets samlinger og industriavdelingen. Aktuelle temaer er blant annet hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært grunnlaget for utviklingen av kongsbergsamfunnet og hvordan de to verdenskrigene har påvirket Kongsberg. Her tar vi for oss temaer som Napoleonskrigene, opprustning før og under første verdenskrig, nedrustning i mellomkrigstiden og den kalde krigen. 

Varighet: 1 time og 15 minutter.

Naturfag/geografi: Geologi og teknologi: hva er sammenhengen?

Temaet er mineralressurser som grunnlag for næringsutvikling i Norge før og nå, med eksempler fra norsk bergindustri. Vi bruker de ulike installasjonene i Geolaben som til å lære mer om hvor metallene kommer fra, hva vi bruker de til og hvordan de resirkuleres. Her vil for eksempel det interaktive gruvekartet og det periodiske system være svært relevant. Undervisningsopplegget blir utført gjennom undervisning, presentasjon av ulike mineraler og bergarter, samt aktivitetsstasjoner med oppgaver på Geolaben. 


Eksempler på aktuelle temaer:
• Hva bruker vi mineralene til? Hvorfor er det viktig å resirkulere mer?
• Mineralressurser som grunnlag for næringsutvikling i Norge før og nå. Eksempler fra norsk bergindustri. Hva produseres i Norge nå? Hva er fordelene og ulempene med å ha gruver i Norge?
• Kartlegging av egne forbruksvalg, er de bærekraftige?

Varighet: 1 time og 15 minutter.