<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Videregående skole

Vi har to pedagogiske tilbud til videregående skole: Samfunnsfag: Kulturhistorie og industrihistorie (med fokus på Sølvverket) og Naturfag: Geologi og teknologi, hva er sammenhengen?

Samfunnsfag: Kulturhistorie og industrihistorie (Sølvverket).

Undervisningen foregår i Sølvverkets samlinger og industriavdelingen. Aktuelle temaer er blant annet hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært grunnlaget for utviklingen av Kongsbergsamfunnet og hvordan de to verdenskrigenes har påvirket Kongsbergsamfunnet. Her tar vi for oss temaer som opprustning før og under første verdenskrig, nedrustning i mellomkrigstiden og den kalde krigen. Undervisningen avsluttes med aktiviteter i Geolaben.

Varighet: 1 time og 15 minutter.

Naturfag: Geologi og teknologi: hva er sammenhengen?

Temaet er mineralressurser som grunnlag for næringsutvikling i Norge før og nå, med eksempler fra norsk bergindustri. Vi bruker de ulike installasjonene i Geolaben som til å lære mer om hvor metallene kommer fra, hva vi bruker de til og hvordan de resirkuleres. Her vil for eksempel det interaktive gruvekartet, filterstasjonen og det periodiske system være svært relevant. Undervisningsopplegget blir utført gjennom en slags løype eller "escape room" der ungdommene får et oppdrag de må løse ved hjelp av installasjonene. Scenarioet et for eksempel « Hvis du kunne velge å bo på jorden eller flytte til mars, hva ville du gjort? Finn fakta igjennom utstillingen som begrunnelse​ for ditt svar.


Eksempler på aktuelle temaer:
• Hva bruker vi mineralene til? Hvorfor er det viktig å resirkulere mer?
• Mineralressurser som grunnlag for næringsutvikling i Norge før og nå. Eksempler fra Norsk Bergindustri. Hva produseres i Norge nå? Hva er fordelene og ulempene med å ha gruver i Norge?
• Kartlegging av egne forbruksvalg, er de bærekraftige? Hva vil det si at noe er bærekraftig?

Varighet: 1 time og 15 minutter.