Hopp til hovedinnhold

Videregående skole

Vi har to pedagogiske tilbud til videregående skole: Historie/samfunnskunnskap: Kulturhistorie og industrihistorie og naturfag/geografi: Geologi og teknologi - hva er sammenhengen?

Historie/samfunnskunnskap: Kulturhistorie og industrihistorie

Undervisningen foregår i Sølvverkets samlinger og industriavdelingen (Kongsberg Våpenfabrikk). Aktuelle temaer er blant annet hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært grunnlaget for utviklingen av kongsbergsamfunnet og hvordan de to verdenskrigene har påvirket Kongsberg. Her tar vi for oss temaer som teknologi, medisinsk historie, Napoleonskrigene, opp- og nedrustning, verdenskrigene og den kalde krigen. 

Varighet: 1 time og 30 minutter.

Naturfag/geografi: Geologi og teknologi: hva er sammenhengen?

Temaet er mineralressurser som grunnlag for næringsutvikling i Norge før og nå, med eksempler fra norsk bergindustri. Vi bruker de ulike installasjonene i Geolaben for lære mer om hvor metallene kommer fra og hva vi bruker dem til. Her vil for eksempel utstilte bergarter, "Hulen" med fluoriserende mineraler og det interaktive periodiske systemet være svært relevant. Undervisningsopplegget blir utført gjennom undervisning, presentasjon av ulike mineraler og bergarter, samt aktivitetsstasjoner med oppgaver på Geolaben. 


Eksempler på aktuelle temaer:
• Hva bruker vi mineralene til? Hvorfor er det viktig å resirkulere mer?
• Mineralressurser som grunnlag for næringsutvikling i Norge før og nå. Eksempler fra norsk bergindustri. Hva produseres i Norge nå? Hva er fordelene og ulempene med å ha gruver i Norge?

Varighet: 1 time og 30 minutter. 
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1