<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Foredrag: Kvikksølv på Kongsberg - NY DATO 31.5.22

med geolog Kåre Kullerud og historiker Bjørn Ivar Berg.
Foredraget holdes i foredragsalen i Smeltehytta.

Sølvet som ble utvunnet i Gruveåsen inneholdt litt kvikksølv, i noen gruver opptil 20 prosent. Kvikksølv blir til damp ved en temperatur på over 357 °C og kunne derfor enkelt fjernes fra sølvet under smeltingen.

  • Gullsmed Borrings kvikkmølle (Foto/Photo)
    Tegning av gullsmed Borrings kvikkmølle, trykt i C.A. Schlüters metallurgiske bok fra 1738.

Kvikksølv ble brukt i mindre skala for å utvinne sølv ved en prosess som kalles amalgamering. Om man heller finknust malm med sølv eller gull i et kar med kvikksølv og rører rundt, vil sølvet og gullet løses i kvikksølvet, mens kornene av gråberg blir flytende øverst. Kvikksølvet kan deretter fjernes fra sølvet, og eventuelt gullet, ved fordamping. Amalgamering ble i tre perioder på 1600- og 1700-tallet forsøkt for utvinning av sølv på Kongsberg. Ved det mest vellykkede prosjektet drev gullsmeden Jens Borring fra Skien «kvikkmøller» over en årrekke i Funkelia og Saggrenda.

Våren 1973 ble det funnet høye verdier av kvikksølv i fisk fra Lågen. En mulig forurensningskilde ble etter kort tid avdekket i Lortebekken i Saggrenda, hvor omtrent 20 kg kvikksølv ble samlet opp. Spørsmålet vi prøver å finne svaret på er: «Hvor kom kvikksølvet i Lortebekken fra?»
Dørene åpner 15 minutter før. Foredraget starter presis.

PRIS: kr 100,-
Billetter finner du her.  • Museet - Sølv- og mineralsamlingen (Foto/Photo)
    1/1
    En av museets flotteste stuffer fra Mildigkeit Gottes gruve. Sølv fra denne gruven kunne inneholde opptil 20 prosent kvikksølv Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg