Foredrag: Kvikksølv i Gruveåsen

med geolog Kåre Kullerud og historiker Bjørn Ivar Berg

Sølvet som ble utvunnet i Gruveåsen inneholdt litt kvikksølv, i noen gruver opptil 20 prosent. Kvikksølv blir til damp ved en temperatur på over 357 °C og kunne derfor enkelt fjernes fra sølvet under smeltingen.

  • Gullsmed Borrings kvikkmølle (Foto/Photo)
    Tegning av gullsmed Borrings kvikkmølle, trykt i C.A. Schlüters metallurgiske bok fra 1738.

Kvikksølv ble også brukt i mindre skala for å utvinne sølv ved en prosess som kalles amalgamering. Om man heller finknust malm med sølv eller gull i et kar med kvikksølv og rører rundt, vil sølvet og gullet løses i kvikksølvet, mens kornene av gråberg blir flytende øverst. Kvikksølvet kan deretter fjernes fra sølvet, og eventuelt gullet, ved fordamping. Amalgamering ble i tre perioder på 1600- og 1700-tallet forsøkt for utvinning av sølv på Kongsberg. Ved det mest vellykkede prosjektet drev gullsmeden Jens Borring fra Skien «kvikkmøller» over en årrekke i Funkelia og Saggrenda.

På 1960-tallet, etter at Sølvverket var nedlagt, ble kvikksølv brukt i smeltehytta i Saggrenda av bedriften NOGUSRA, som drev med gjenvinning av gull og sølv.Våren 1973 ble det funnet høye verdier av kvikksølv i fisk fra Lågen. En mulig forurensingskilde ble etter kort tid avdekket i Lortebekken i Saggrenda, hvor omtrent 20 kg kvikksølv ble samlet opp. Det ble antatt at forurensingen var forårsaket av NOGUSRAs aktivitet i smeltehytta.

I ettertid kan vi spørre om alt kvikksølv ble fjernet fra Lortebekken i 1973. Videre er det uklart hva som skjedde med kvikksølvet som fordampet under smelting av kvikksølvholdig sølv i løpet av Sølvverkets over 330 år lange virksomhet. Vi kan også spørre om amalgameringen på 1600- og 1700-tallet kan ha forårsaket kvikksølvforurensing.


PRIS: 100,-


  • Museet - Sølv- og mineralsamlingen (Foto/Photo)
    1/1
    En av museets flotteste stuffer fra Mildigkeit Gottes gruve. Sølv fra denne gruven kunne inneholde opptil 20 prosent kvikksølv Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg