Foredrag: Tannhelse på Kongsberg i tidligere tider

av Kirsten Frønæs.

Hva kan arkivene og gjenstandene i Bergverksmuseets samlinger fortelle om tannhelsen på Kongsberg i tidligere tider? Og hvorfor er dette interessant for bergverkshistorien og vår forståelse av arbeidernes historie?

Foredrag: Tannhelse på Kongsberg i tidligere tider

av Kirsten Frønæs.

Om hva arkivene og gjenstandene i Bergverksmuseets samlinger kan fortelle om tannhelsen på Kongsberg i tidligere tider.