Hopp til hovedinnhold

Gruveåsen og Haus Sachsen

Vi tilbyr utendørsomvisning rundt Haus Sachsen-gruve. Haus Sachsen ligger i sentralt i Gruveåsen, som var kjerneområdet til Kongsberg Sølvverk i de 300 årene det var i drift. Bergverket har etterlat seg en mengde kulturminner blant annet i form av berghalder, hjulstuer, renner og demninger. Opplev, lær om og se restene etter aktiviteten som foregikk i gruveåsen sammen med en av våre guider!

 • Stein fra Haus Sachsen gruve.
  1/6
  Berghald ved Haus Sachsen Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg.
 • Hus med nordlys
  2/6
  Haus Sachsen nordlys Norsk Bergverksmuseum/C. Berg.
 • Bygninger
  3/6
  Kahus, sakkerhus og hestegjøpel Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg.
 • Bygninger
  4/6
  Sakkerhus Norsk Bergverksmusuem/ C. Berg.
 • Gruvearbeiderbolig.
  5/6
  Sakkerhus Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg.
 • To personer går forbi en gruvearbeiderbolig.
  6/6
  Sakkerhus ved Haus Sachsen. Haus Sachsen/ C. Berg.


Skogliene vest for Kongsberg, opp mot Knutefjell, kalles Gruveåsen. Inne i fjellet og på dagoverflaten foregikk det gjennom flere hundre år et intenst arbeid. I dag er Gruveåsen et særpreget kulturlandskap med mange bevarte minner etter bergverksdriften. Kulturminnene stammer først og fremst fra stordriften på 1700-tallet, men det finnes spor fra det meste av Sølvverkets driftstid fra 1623 til 1958. I Gruveåsen kan du oppleve en rekke kulturminner i form av gruver, dammer, renner, inskripsjoner, hjulstuer og gruveanlegg etter Kongsberg Sølvverk. 

Priser

Pr. person 450,- Minstepris 9000,-

Booking og spørsmål

Ta kontakt med oss på:

Epost: post@bvm.no eller telefon +47 919 13 200

Omvisninger kan bookes alene eller i forbindelse med våre selskapslokaler på Haus Sachsen. Dette bookes gjennom Søstrene Storås eller Grand Hotell på Kongsberg. Se her for mer informasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1