<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Gruveåsen og Haus Sachsen

Vi tilbyr utendørsomvisning rundt Haus Sachsen-gruve. Haus Sachsen ligger i sentralt i Gruveåsen, som var kjerneområdet til Kongsberg Sølvverk i de 300 årene det var i drift. Bergverket har etterlat seg en mengde kulturminner blant annet i form av berghalder, hjulstuer, renner og demninger. Opplev, lær om og se restene etter aktiviteten som foregikk i gruveåsen sammen med en av våre guider!

 • Stein fra Haus Sachsen gruve. (Foto/Photo)
  1/6
  Berghald ved Haus Sachsen Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg. (Bilde 1 av 6)
 • Hus med nordlys (Foto/Photo)
  2/6
  Haus Sachsen nordlys Norsk Bergverksmuseum/C. Berg. (Bilde 2 av 6)
 • Bygninger (Foto/Photo)
  3/6
  Kahus, sakkerhus og hestegjøpel Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg. (Bilde 3 av 6)
 • Bygninger (Foto/Photo)
  4/6
  Sakkerhus Norsk Bergverksmusuem/ C. Berg. (Bilde 4 av 6)
 • Gruvearbeiderbolig. (Foto/Photo)
  5/6
  Sakkerhus Norsk Bergverksmuseum/ C. Berg. (Bilde 5 av 6)
 • To personer går forbi en gruvearbeiderbolig. (Foto/Photo)
  6/6
  Sakkerhus ved Haus Sachsen. Haus Sachsen/ C. Berg. (Bilde 6 av 6)


Skogliene vest for Kongsberg, opp mot Knutefjell, kalles Gruveåsen. Inne i fjellet og på dagoverflaten foregikk det gjennom flere hundre år et intenst arbeid. I dag er Gruveåsen et særpreget kulturlandskap med mange bevarte minner etter bergverksdriften. Kulturminnene stammer først og fremst fra stordriften på 1700-tallet, men det finnes spor fra det meste av Sølvverkets driftstid fra 1623 til 1958. I Gruveåsen kan du oppleve en rekke kulturminner i form av gruver, dammer, renner, inskripsjoner, hjulstuer og gruveanlegg etter Kongsberg Sølvverk. 

Priser

Pr. person 450,- Minstepris 9000,-

  Booking og spørsmål

  Ta kontakt med oss på:

  Epost: post@bvm.no eller telefon +47 919 13 200

  Omvisninger kan bookes alene eller i forbindelse med våre selskapslokaler på Haus Sachsen. Dette bookes gjennom Søstrene Storås eller Grand Hotell på Kongsberg. Se her for mer informasjon.