Foredrag: Pest i Kongsberg - epidemier i 1630-årene

med Bjørn Ivar Berg - museets forsker.

Etter Svartedauden herjet på 1300-tallet ble Europa stadig hjemsøkt av byllepest. Den siste pestepidemien i Norge var i 1654. Også bergstaden Kongsberg ble rammet. Det er dokumentert to epidemier i 1630-årene.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bergverksmuseets historiker Bjørn Ivar Berg har forsket i det rike kildematerialet etter bergverksdriften for å finne ut av forløp, omfang og karakter av sykdommen. Smitteverntiltak ble satt inn i økende omfang, og slike kan også spores på Kongsberg. Hva slags tiltak ble satt inn mot pesten, og i hvilken grad lyktes de med å begrense pestens dødelige omfang?

PRIS: 100,-

Endringer kan forekomme. Følg med på våre nettsider.