<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Tur til gruva ved Jerngruvevannet

Tirsdag 30. august kl.17

Bergverksmuseet arrangerer tur til gruva ved Jerngruvevannet. Turen er lagt til den tid på året da bomveien fra Steingrunnsvannet på Meheia er åpen for bærplukkere og andre. Oppmøte er ved en parkeringsplass langs bomveien som ligger omtrent 1,8 km sør for Pråmvika. Fra parkeringsplassen er det en drøy kilometer, stort sett på sti, fram til gruva ved Jerngruvevannet. Turen kan også tas på egen hånd fra parkeringsplassen ved Kisgruva sør for Saggrenda. Fra Kisgruva til Jerngruvevannet er det omtrent 4,5 km på fin sti.

 • Kart hentet fra Norgeskart.no (Foto/Photo)
  1/1
  Kart hentet fra Norgeskart.no

Med geolog Kåre Kullerud og historiker Bjørn Ivar Berg

Jerngruvevannet ligger i skogen mellom Kolsjø og Kisgruva. Gruva er en av flere gruver i et felt med jernmalm som strekker seg fra Jerngruva på Meheia til området sør og sørøst for Kolsjø. Det har blitt hevdet at jerngruvene i dette området ble drevet av Kongsberg Jernverk i første halvdel av 1800-tallet, men det stemmer nok ikke. Kongsberg Jernverks smeltebok fra 1809 til 1824 forteller at det meste av malmen som endte opp i masovnen på Kongsberg på den tiden kom fra jerngruver i Arendal, Kragerø og Bamble. I tillegg tok Jernverket imot malm fra flere gruver i Øvre Eiker.

Så tidlig som i 1631 var det kjent at det fantes jernmalm ved Kolsjø. I Overbergamtets regnskaper kan vi finne nedtegnelser som tyder på at det var drift ved jerngruvene i området fra 1733 til 1742, da det også var jernverksdrift på Kongsberg. Navn som kjennes igjen i regnskapene, hvor vi vet at det finnes gamle gruver, er blant andre Bjørkestul, Meheia, Ringtjern, Kolknuten, Træletjern og Ljøterud. Det som i regnskapene omtales som «Ring Kiend Jern Schurffer» er trolig identisk med jerngruva ved Jerngruvevannet. På dagens kart ligger jerngruva 600 m øst for Ringtjernet. I regnskapene nevnes det at det i 1735 foregikk kullbrenning ved Vestre Ringtjern, noe som tyder på at det også fantes et Østre Ringtjern – antagelig det tjernet som i dag heter Jerngruvevannet.

Malmen i gruva ved Jerngruvevannet består hovedsakelig av magnetitt (Fe3O4) som er et gråsvart, sterkt magnetisk mineral. I tillegg inneholder malmen en del gullskinnende svovelkis. Omtrent 4000 tonn malm ble utvunnet fra gruven ved Jerngruvevannet.

Oppmøte er kl. 17.00 ved en parkeringsplass langs bomveien som ligger omtrent 1,8 km sør for Pråmvika.

 • Jernmalm. Den røde magneten sitter godt festet til malmen. Det gullskinnende mineralet er svovelkis. (Foto/Photo)
  1/2
  Jernmalm. Den røde magneten sitter godt festet til malmen. Det gullskinnende mineralet er svovelkis.
 • Gruva ved Jerngruvevannet (Foto/Photo)
  2/2
  Gruva ved Jerngruvevannet