Utstilling: Kampen om Alta

Utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget er en av de kraftutbyggingene som har fått størst oppmerksomhet både i politisk debatt og i den generelle samfunnsdebatten i Norge. Kampen om Alta pågikk over en lang periode fra planleggingen startet i 1968 til kraftverket stod ferdig i 1987. Utstillingen gir et innblikk i Altasaken og de dilemmaer man står ovenfor ved kraftutbygginger og andre utbyggingsprosjekt som gjør store inngrep i natur- og kulturlandskap.

Alta-saken, NVE

AVLYST - Utstillingsåpning: Kampen om Alta

Åpningen er dessverre avlyst, men utstillingen står på museet fra 17.11.2020-10.2.2021. Velkommen!