<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Foredrag: Koboltfunnet på Modum

Tirsdag 25. oktober klokken 19
På Norsk Bergverksmuseum
Pris: 100,-
Fri inngang for Sølvverkets venner.

  • Bokomslag koboltfunn (Foto/Photo)
    1/1

Koboltfunnet på Modum

Det er 250 år siden koboltmalmen ble funnet på Modum. Historiker Bjørn Ivar Berg har gjennom ny arkivforskning frambrakt mye kunnskap om den tidlige fasen til det som ble Blaafarveværket. Forskningen viser tydelig Kongsberg-miljøets viktige rolle i hele Modum-bergverkets tidlige historie.

Finneren av malmen som førte til opprettelsen av Blaafarveværket var en avskjediget sølvverksarbeider. Fagfolk fra Kongsberg ledet den første prøvedriften og var sterkt involvert i etableringen av selve Blaafarveværket. Bergs forskning og hans funn er publisert i «Koboltfunnet på Modum 1772, Ole Witloch og den første prøvedriften» som vil danne utgangspunkt for foredraget på Norsk Bergverksmuseum.

  • Bjørn Ivar Berg (Foto/Photo)
    Bjørn Ivar Berg B. Bekkhus

Historiker og arbeider som forsker ved Norsk Bergverksmuseum. Han har en lang rekke utgivelser knyttet til bergverk og gruvedrift. Blant annet utgitt Glemte mennesker, Bergverk i Norge. Kulturminner og historieogSølvtyverier på Kongsberg 1623-1861.