Hopp til hovedinnhold

Nytt tak på smia og verkstedet i Saggrenda

Vi er stolte og glade for å kunne meddele at smie- og verkstedbygningen i Saggrenda har fått nytt tak!

  • 1/3
    Norsk Bergverksmuseum
  • 2/3
    Norsk Bergverksmuseum
  • 3/3
    Norsk Bergverksmuseum

Bygningen ble oppført i 1879-74 og utvidet i 1917, av Kongsberg Sølvverk. I 1962 ble bygningen overdratt til Norsk Bergverksmuseum og har i de senere år blitt brukt til formidling av smiearbeid og noe kursing.

Det har vært stort behov for nytt taktekke på bygget, pipehatter, takrenner og nedløp og dette er nå på plass. I Sølvverkets driftsperiode hadde bygget asfaltpapp i 23 år, mens det har hatt bølgeblikktak i totalt 100 av de 145 årene bygget har stått. I 1997 ble det igjen lagt takpapp i et forsøk på tilbakeføring etter en lang periode med bølgeblikk. Av kulturhistoriske hensyn og med tanke på stadig større utfordringer med været, har vi valgt å gå tilbake til bølgeblikktak på bygget.

I 2019 fikk vi tilsagn om tilskudd på kr 245.000,- fra Buskerud Fylkeskommune.

Arbeidet ble lagt på anbud og det var 5 firma som viste interesse. Norway Tak og Fasader AS ble valgt som leverandør ut fra kriterier om leveringsdyktighet, kompetanse og pris. Arbeidet er utført i tett samarbeid og dialog med museet. I denne type prosjekt trekker vi på kompetansen ved de ulike avdelingene ved museet, og Samling- og formidlingsavdelingen og Driftsavdelingen har jobbet med forberedelse, beskrivelse av oppdraget og oppfølging av arbeidet. Det har vært gjennomført forberedende avklaringsmøter, oppstartsmøte, ukentlig prosjektmøte og overleveringsbefaring. Driftsavdelingen har hatt det daglige tilsynet med arbeidet.

Oppstartsmøte ble holdt 2.11.2020 og ferdigbefaring 30.11.2020. Norway Tak og Fasader AS har gjennomført arbeidet på en faglig, sikker og ryddig måte. Tusen takk for godt samarbeid!

Vi takker for tilskudd fra fylkeskommunen og et godt utført arbeid som vil ivareta smie- og verkstedbygget i mange år fremover.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1