Hopp til hovedinnhold

Vedlikehold i året som var

I 2021 ble blant annet skifertaket på smeltehytta i byen restaurert, og resultatet ble meget tilfredsstillende. 2022 ble også et begivenhetsrikt år når det kommer til vedlikehold.

I året som var ble taket på østre bergstue (sakkerhuset) i Saggrenda restaurert, gjennom samarbeid med eksterne håndverkere og vår dyktige driftsavdeling. I tillegg har driftsavdelingen restaurert taket på servicebygget ved det samme tunet og flere andre bygninger i Saggrenda, som f.eks. jernbua.

Norsk Bergverksmuseum eier mer enn 50 bygninger og det å skaffe midler til vedlikehold i museums-Norge er krevende. Da er det ekstra gledelig å kunne meddele at det også i 2023 vil avdukes restaurerte bygninger, nemlig kahusene over Kongens gruve og Armen gruve. Mer informasjon kommer!


  • Østre bergstue i Saggrenda under restaurering, høsten 2022
    1/1
    Østre bergstue i Saggrenda under restaurering, høsten 2022 Norsk Bergverksmuseum/B.Sandvold
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1