<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

Museet i Smeltehytta

Norsk Bergverksmuseums utstillinger og det nye aktivitets- og formidlingsrommet Geolaben finner du i den gamle smeltehytta og slighuset til Kongsberg Sølvverk.

  • Smeltehytta i bruk. (Foto/Photo)
    1/2
    Norsk Bergverksmuseum/ ukjent (Bilde 1 av 2)
  • Museet i Smeltehytta - historiske bilder (Foto/Photo)
    2/2
    Norsk Bergverksmuseum/ Ukjent (Bilde 2 av 2)

Smeltehytta ble tatt i bruk i 1844 for å utvinne sølv av malmen som ble brutt ut fra gruvene. Bygget bærer også i dag preg av driften som opprinnelig fant sted der. Minigruva er etablert i røykkanalene i den store ovnskonstruksjonen. Sølvkammeret, hvor sølvet ble lagret bak lås og slå under produksjonstiden, rommer i dag modeller som illustrerer prosessene med foredling av sølvet. Vår fantastiske samling med trådsølv står i rommet ved siden av. Den delen av museet som rommer Geolaben var tidligere slighus bygd av slaggstein, et avfallsprodukt i fra smelteprosessen. Bygningene som i dag huser samlingene til og fortellingene om Kongsberg Sølvverk var altså helt sentrale i utvinningen av sølvet. 

I 1922 fikk Sølvverket ny smeltehytte ved det øvrige produksjonsanlegget ved Christian 7.s stoll i Saggrenda, der hvor gruvetoget i dag kjører publikum inn til Kongens gruve. Det betød at smeltehytta i sentrum gikk ut av bruk. I 1924 ble byens jubileumsutstilling arrangert i smeltehytta, og på slutten av 1930-årene ble den innredet med samlinger fra Sølvverket. Sølvverksmuseet ble åpnet i 1945, og det er disse samlingene som dannet grunnlaget for Norsk Bergverksmuseum.

Les mer om utstillingene våre her: